כללי

• עסקים מתחום המזון העוסקים באחסנה, שינוע, מכירה, הכנה, עיבוד ,יצור ועוד • גני ואולמות אירועים • עסקים מתחומי